cugat@baixmon.com 977 596 745

Información socios

NOTA INFORMATIVA

25-02-2017

Quan s’aproximi la recol·lecció, us recordem que s’ha de vigilar molt amb els tractaments fitosanitaris. Davant qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre tècnic Lluís Chavarrría (654177240)

Recordem també l’obligació d’emplenar el full de tractaments per poder complir amb els requisits de les normatives de qualitat i fer-lo arribar al nostre tècnic abans de la recol·lecció.

Un cop tingueu la DUN 2017, és necessari que entregui una còpia a l’oficina, per poder comprovar els efectius productius.


Nota informativa

02-01-2017

Cuando se aproxime la recolección, les recordamos que hay que vigilar mucho con los tratamientos fitosanitarios. Ante cualquier duda puede contactar con nuestro técnico Luis Chavarria

Recordemos también la obligación de rellenar la hoja de tratamientos para poder cumplir con los requisitos de las normativas de calidad y hacerlo llegar a nuestro técnico antes de la recolección.

Una vez que tenga la DUN 2017, es necesario que entregue una copia en la oficina, para poder comprobar los efectivos productivos.


Contacta con nosotros

    Nombre

    Teléfono:

    Correo:

    Mensaje

    Estoy de acuerdo con la política de privacidad.